วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 อาคาร 35 สำหรับโครงการนี้ จัดขึ้นมาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ที่จะต้องชำระเงินคืนกองทุนงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษาไปแล้ว และทราบถึงวิธีการและขั้นตอนในการชำระหนี้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องในปีต่อ ๆ ไป ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 500 คน

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ