วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดโครงการ MANAGEMENT DAY (Theme New Entrepreneur Creations) พัฒนาแนวคิดทางธุรกิจ และ “An Applying Artificial Intelligence to Develop Thailand’s Industry” ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมี ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมี CEO ผู้ประสบความสำเร็จในการประกอบทางธุรกิจร่วมเสวนาให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์และชี้แนะเทคนิคการประกอบการอย่างมืออาชีพและยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการรับฟังสัมมนา ชมนิทรรศการ และกิจกรรมออร้านจำหน่ายสินค้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดตั้งหรือพัฒนาแนวคิด ขยายธุรกิจได้สำเร็จ อีกทั้งผู้ร่วมโครงการจะได้พัฒนาแนวคิดจากที่ปรึกษาด้านการพูด และพัฒนาบุคลิกภาพตนเอง รวมทั้งการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจดำเนินสู่เส้นทางที่ไร้ขีดจำกัดได้อย่างมั่นคงในยุค Thailand 4.0 อีกด้วย

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ