วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดงานตลาดนัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “Sciences-Arts Market 2020” โดยกิจกรรมภายในงานมีการออกบูธของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ การแสดงดนตรี การลุ้นรับของรางวัลจากผู้สนับสนุนการจัดงานตลอดจนกิจกรรมสันทนาการจากสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ณ ลานหน้าอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (อาคาร 34) ทั้งนี้มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อาจารย์นีรนุช กมลยะบุตร /ข่าว
จิตสุภา ประหา /เผยแพร่