วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ทีมวะวาบ โดย นางสาวณัฐวดี บุตรศรี และ นายณัฐพงศ์ รามมะมะ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันอับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ชนช้างกราฟิก Graphic Design Battle ปีที่ 5 ซึ่งมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล

สำหรับรายการชนช้างกราฟิก Graphic Design Battle ปีที่ 5 จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นรายการแข่งขันด้านการออกแบบ เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าและบริการของชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของชุมชน รวมทั้งพัฒนาทักษะของคนในชุมชนให้เข้าใจถึงความสำคัญของการออกแบบเบื้องต้น การค้นหาตัวตนของท้องถิ่นและสามารถผลิตได้เอง โดยจัดขึ้นเพื่อพัฒนาการออกแบบเรขศิลป์แก่นักออกแบบรุ่นใหม่ ให้เกิดการพัฒนาทักษะประสบการณ์อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานออกแบบของศิลปินรุ่นใหม่ โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ซึ่งมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยสมัครเข้าร่วมแข่งขัน และคัดเลือกเหลือเพียง 5 ทีมสุดท้าย เพื่อเฟ้นหานักออกแบบรุ่นใหม่จากการแข่งขัน

จิตสุภา ประหา /ข่าว