สถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน ต้อนรับคณะดูงานจาก มทส. พร้อมนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการระบบราง และหารือความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ […]

“ทีมวะวาบ” จาก มทร.อีสาน คว้าที่ 2 ในการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน จากรายการ ชนช้างกราฟิก Graphic Design Battle ปีที่ 5

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ […]