วัน​ที่ 17 กุมภาพันธ์​ 2563 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดี พร้อมคณะ​ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ​ เข้ามอบ “กระเช้าความสุข” ให้กับผู้พิการ​ ณ สมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา และเยี่ยมชมผลการดำเนินโครงการสร้างอาชีพให้คนพิการ “การเพาะเห็ด” ของสมาคมฯ ทั้งนี้คณะวิศวะฯ ได้มีแผนช่วยเหลือด้านวิชาการให้สมาคมคนพิการในด้านการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ​ให้โรงเพาะเห็ด การแปรรูปผลิตภัณฑ์​เห็ด และการพัฒนารถเข็น(วีลแชร์)​ ให้ตรงตามความลักษณะการใช้งานของผู้พิการและคนชราในอนาคตต่อไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ /ข่าว

More from my site