วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพ นายเอกกวิน ยืนทน นักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 (อิเล็กทรอนิกส์) วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ณ บ้านเลขที่ 87 หมู่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงในห้างเทอร์มินอล 21 นครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมพิธี

โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้เชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพ ด้วย

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ รวมทั้ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญถุงพระราชทานและตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยองคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับครอบครัวผู้เสียชีวิต ซึ่งยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวยืนทนเป็นล้นพ้น

More from my site