พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นประธานพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ แก่น้องเอกกวิน ยืนทน นักศึกษา มทร.อีสาน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ […]