วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาเข้าร่วมจำนวน 2,750 คน โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ร่วมในพิธี โดยภายในงานมีกิจกรรมการอภิปรายในหัวข้อ “จะหางานอย่างไรในยุคไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งได้รับเกียรติจากศิษย์เก่ามาเป็นวิทยากร 5 ท่าน ประกอบด้วย นายนิติ กองสิน นายศุภมิตร จ้นทร์โทวงศ์ นายรัฐพล บุญมี และ นายรุจน์ รุ่งโรจน์ โดยมี อาจารย์เสน่ห์ บุญรำไพ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย และนอกจากนี้มีการบรรยายในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจและการปรับตัวหลังจบการศึกษา” โดยศิษย์เก่าที่มีความสามารถระดับโลก อาจารย์ ดร.สันติ พิเชฐชัยกุล ศิลปินประติมากรเอก และมี อาจารย์อนิรุธ พิพัฒน์ประภา เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายในช่วงนี้ ทั้งนี้ยังมีศิษย์เก่าเทคโนตะโกรายอีกหลายท่านที่มาร่วมพบปะและแนะแนวทางให้แก่น้อง ๆ นักศึกษา ในครั้งนี้ อีกทั้งภายในงานได้มีกิจกรรม Job fair ซึ่งจัดขึ้น ณ ลานมรกต มทร.อีสาน เพื่อให้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกสมัครงานตามความสนใจเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

More from my site