วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 คุณรัตนศักดิ์ นามบุตร เจ้าของบริษัท ระยองรัตนเซอร์วิส แอนด์ไฮดรอลิค จำกัด ศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาช่างจักรกลหนัก ได้มอบรถฟอร์คลิฟท์ จำนวน 1 คัน มูลค่า 300,000 บาท ให้โปรแกรมวิชาช่างจักรกลหนัก วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

More from my site