วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ  พร้อมคณาจารย์สถาบันระบบรางแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น  ร่วมประชุมเพื่อเดินหน้าโครงการรับทดสอบและวิเคราะห์ความแข็งแรงของหมอนรองรางรถไฟ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อยกระดับสื่อการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการทดสอบหมอนคอนกรีตรองรางรถไฟ พร้อมผลักดันให้สามารถใช้เป็นหน่วยทดสอบหมอนคอนกรีตรองรางรถไฟที่ผลิตในประเทศไทยได้

ระบบรางแห่ง มทร.อีสาน /ข่าว

More from my site