มทร.อีสาน รวมพลัง นศ.สาขาโลจิสติกส์ จากทั้ง 3 คณะ สำรวจการจราจร เตรียมปรับผังแม่บทมหาวิทยาลัย

ศูนย์โลจิสติกส์แห่ง […]

ศิษย์เก่าช่างจักรกลหนักตะโกราย จัดรถฟอร์คลิฟท์ให้น้องใช้ในการเรียนการสอนที่วิทยาลัยนวัตกรรม

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ […]