วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​และส​ถาปัต​ย​กรรม​ศาสตร์​ มทร.อีสาน​  ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงาน ”วันนักประดิษฐ์ “ ประจำปี 2563 (Thailand Inventors’ Day 2020) ซึ่งจัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นนานาชาติ ซึ่งในครั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำผลงานเข้าร่วม ทั้งหมด 9 ผลงาน ประกอบด้วย

1. ระบบติดตามดวงอาทิตย์​สำหรับรถยนต์​ไฟฟ้า โดย อ.ชิติสรรค์ วิชิโต

2.. ระบบแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุ​ทางรถจักรยานยนต์​ โดย ผศ.วิทยา ศรีกุล

3.  ระบบควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติ​ตามความชื้นที่เหมาะสมผ่านเว๊บแอพพลิเคชั่น  โดย อ.ธรรมกร ครองไตรภพ

4.  ระบบควบคุมโรงเรือนระบบปิดอัตโนมัติ​ผ่านเว๊บแอพพลิเคชั่น โดย อ.สุภัทรา​ เกิดเมฆ

5. ระบบควบคุมและรายงานสภาพแวดล้อมโรงเรือนปลูก​พืช​ไร้ดินผ่านอินเตอร์​เน็ต​ โดย อ.สนั่น จันทร์​พรม

6. ระบบควบคุมอุปกรณ์​เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านเว๊บแอปพลิเคชั่น โดย อ.พุทธาวุฒิ สีกุลธร

7. เครื่องจำแนกสีโดยใช้เทคนิคโมเดลสีเอชเอสไอ โดย ผศ.วิทยา ศรีกุล

8. ระบบป้องกันการลืมน้องในรถโดยสาร โดย  อ.ปริญญา กิตติสุทธิ์

9. ระบบในงานและสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์​ภาพปฏิบัติ โดย อ.ทิพา กองศรีมา

จิตสุภา ประหา /ข่าว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ /ภาพ

More from my site