คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน จัดการแข่งขันประกวดเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าคิดกล้าทำ มุ่งมั่นให้ทุกคนเป็นบัณฑิต Hands-on

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ […]