ผลงานจาก นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ “การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตีเกลียวเส้นไหม” คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงงานวิศวกรรม ระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนา […]