วัน​​ที่ 30 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.จารุพงษ์ บรรเทา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์​ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชา​ต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา​ ลงพื้นที่บริการชุมชนวางแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้แทนชุมชน ภายใต้โครงการ “หมู่บ้านวิศวะ ตะโกราย ประจำปี 2563” (ระยะเวลาดำเนินงาน กุมภาพันธ์​ -​ พฤษภาคม​ 2563) โดยโครงการนี้จะทำการบูรณาการองค์​ความรู้​จากมหาวิทยาลัย​สู่ชุมชนเพื่อสร้างชุมชน​เข้มแข็ง ยั่งยืน และมั่นคง ด้านการเกษตร ด้านระบบ​คอมพิวเตอร์​และการสื่อสาร ด้านไฟฟ้า ด้านการผลิตสินค้าท้องถิ่น และการเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่นด้วยการสร้างตลาดออนไลน์​ ณ บ้านนางเหริญ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ /ข่าว