ปชช. บ้านนางเหริญ ปักธงชัย เตรียมเฮ คณะวิศวกรรมฯ มทร.อีสาน นครราชสีมา ส่งทีมลงพื้นที่สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

วัน​​ที่ 30 มกราคม 2 […]

อธิการบดี มทร.อีสาน ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดี 9 มทร. ร่วมผลักดัน CWIE ส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน กับ อว. และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีก 10 หน่วยงาน

วันที่ 30 มกราคม 256 […]