วันที่ 27 มกราคม 2563 บุคลากรทีมระบบราง วิทยาเขตขอนแก่น สถาบันระบบราง และ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ร่วมหารือกับ Profressor ชาวเยอรมนี เพื่อหาแนวทางจัดทำเอกสาร/สื่อการเรียนการสอน railway meister system ซึ่งเป็นหนังสือทางด้านระบบรางที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาทางด้าน โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล และระบบอาณัติสัญญาณ โดยได้เสนอแนะให้อาจารย์ทางด้านระบบราง แบ่งหัวข้อกันเขียนและสรุปสาระสำคัญ เพื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกันอีกครั้งในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

จิตสุภา ประหา /ข่าว

More from my site