นักศึกษาสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ ร่วมกับ นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คว้า 3 รางวัลใหญ่ จากการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในโครงการค่ายศิลปะโตโยต้า Toyota Art Camp พัฒนาความสามารถทางศิลปะและการออกแบบของเยาวชนไทย ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน สำหรับงานนี้ถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้จากการเรียนการสอนในแต่ละสาขามาบูรณาการเข้าด้วยกัน พร้อมผนวกกับไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา จนเกิดเป็นผลงานเพื่อส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ ซึ่งผลงานบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นสามารถสร้างความน่าสนใจให้กับคณะกรรมการได้เป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าทั้งมีความสวยงามเหมาะสมกับสินค้าและยังสามารถใช้ได้จริงด้วย

โดยจากการแข่งขัน มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด จาก 3 ทีม ดังนี้
🥇 รางวัลชนะเลิศ ทีมเด็กเส้น
(จอย) สุมลทิพย์ หอมใส สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์
(ยิ่ว) กัญญารัตน์ งามตรง สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(บีบี) อิสราฤทธิ์ ศรีโท สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
🥈 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีมหลงมา
(ปังปอนด์) ภัครมัย ลาภทวี สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์
(อะ) อธิชา สังข์สุวรรณ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์
(ไพลิน) ชนินาถ ศิริพันธุ์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
🥉 รางวัลรองชมเชย 2 รางวัล ได้แก่
ทีมแค่แช่ยังอิ่ม
(เปิ้ล) ดวงตา กราวกระโทก สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์
(ฟ้า) ระพีพรรณ หมิวกระโทก สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์
(ตอง) ปองพล หมอประคำ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และ ทีมว่างั้นนิ
(กวาง) นลิน งัดสันเทียะ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์
(อร) พัชรินทร์ หมั่นคง สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผลงานทีมเด็กเส้น

ผลงานทีมหลงมา

ผลงานทีมแช่ยังอิ่ม

ผลงานทีมว่างั้นนิ

ภาพบรรยากาศการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์

จิตสุภา ประหา /ข่าว