มทร.อีสาน ส่งนักศึกษาการตลาดเข้าเป็นทีมพัฒนาร้าน Smart โชวห่วย ลุยปรับภาพลักษณ์ร้านค้าปลีกเมืองโคราชและสูงเนินด้วยระบบเทคโนโลยี

วันที่ 27 มกราคม 256 […]