วันที่ 23 มกราคม 2563 ศูนย์วัฒนธรรม มทร.อีสาน จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย มทร.อีสาน ครั้งที่ 15 “มทร.อีสาน สืบสานวัฒนธรรม งานล้ำภูมิปัญญา” ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2563 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์วัฒนธรรม มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยกิจกรรม ในวันที่ 23 มกราคม 2563 มีการประกวดส้มตำลีลา ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันจากเครือข่าย มทร.อีสาน ทุกวิทยาเขต และ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง รระดับอายุไม่เกิน 20 ปี ชิงถ้วยเกียรติยศนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผลการประกวดส้มตำลีลา ดังนี้
1. ทีมสะออนบารมี ศูนย์กลาง นครราชสีมา ได้รางวัลชนะเลิศ
2. ทีมวิทยาเขตสุรินทร์ 1 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
3. ทีมวิทยาเขตขอนแก่น 2 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
4. ทีมวิทยาเขตสุรินทร์ 2 ได้รับรางวัลชมเชย
5. ทีมวิทยาเขตสกลนคร 2 ได้รางวัลชมเชย

ผลการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ดังนี้
1. ทีมโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ทีมรพีจรัสแสง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
3. ทีมเพชรอุบลรัตน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิอันดับ 2
4. ทีมโรงเรียนวัดประชานิมิต โรงเรียนวัดประชานิมิตร ได้รับรางวัลชมเชย

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

More from my site