วันที่ 21 มกราคม 2563 แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน ซึ่งมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา มทร.อีสาน พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ทั้งสิ้น 196 ราย เป็นผูบริจาคโลหิตครั้งแรก 26 ราย เป็นผู้บริจาคโลหิตประจำ 142 ราย ทั้งนี้มีผู้ไม่ผ่านการคัดกรองเพียง 28 รายเท่านั้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเหล่ากาชาด จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกหน่วยรับบริจาคในครั้งนี้ โดยมียอดโลหิตรวมทั้งหมด 168 ยูนิต

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ