นศ.การตลาด คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดเขียนแผนธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

วันที่ 17 มกราคม 256 […]