วันนี้​ 16 มกราคม​ 2563 ​ ดร.กมล​ ทัศนาญชลี​ ศิลปินแห่งชาติ​ นำคณะศิลปินรุ่นใหม่​ จากโครงการพัฒนาศักยภาพ​ศิลปิน​รุ่นใหม่​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2563 Young Artists Talent #11 ซึ่งจัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมรว่มสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวดผลงาน ณ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 15 ถึง 21 มกราคม 2563

โดย โครงการพัฒนาศักยภาพ​ศิลปิน​รุ่นใหม่​ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิควิธีการ รวมถึงประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยให้กับศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นและมีความพร้อมจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ (อาเชียน+3) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวดผลงาน จำนวน 70-80 คน ณ จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นจะคัดเลือกศิลปินรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ จำนวน 10-12 คน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านศิลปะ และจัดนิทรรศการ ณ ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา) เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ เพิ่มพูนจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินรุ่นใหม่ อีกทั้งมีโอกาสพัฒนาแนวคิดและวิธีการสร้างงานโดยศึกษาและเรียนรู้จากศิลปินระดับโลก และจะจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้งหมด ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ทั้งนี้จะมีการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ ในวันที่ 17-30 เมษายน 2563 และมีการนำผลงานมาจจัดแสดงนิทรรศการ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน 2563 เป็นต้นไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ