วันที่ 15 มกราคม 2563  ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสา มทร.อีสาน เราทำความดีด้วยหัวใจ”  ณ ลานมรกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยผู้มีจิตอาสา ได้ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ในการทำความดีเพื่อสังคมส่วนรวม และสร้างสำนึกในการมีจิตสาธารณะ ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้น 2 วัน คือวันที่ 15 และ 17 มกราคม 2563

ทั้งนี้กิจกรรมในวันที่ 15 มกราคม เป็นการเริ่มโครงการ มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่รอบโดยรอบมหาวิทยาลัย จากนั้นในวันที่ 17 มกราคม จะมีการเชิญชวนบุคลากรจากทุกหน่วยงาน และนักศึกษาจากทุกคณะ ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้มีความสะอาดสวยงาม ซึ่งจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมในโครงการทุกคนพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองและใส่ผ้าพันคอและหมวกจิตอาสาพระราชทานในการทำความดีเพื่อสังคมในครั้งนี้

จิตสุภา ประหา /ข่าว
พลกฤต จารัตน์ และ กองพัฒนานักศึกษา /ภาพ