วันที่ 14 มกราคม 2563 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท เอ็มอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยมี คุณรุจน์ รุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการของบริษัท และยังเป็นศิษย์เก่าที่มีคุณภาพของ มทร.อีสาน ให้การประสานงานในครั้งนี้ โดยได้มีการเข้าดูงานเกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องจักรในโรงงาน ซึ่งเป็นชิ้นส่วนเกี่ยวกับด้านอากาศยานและระบบรางที่ทางมหาวิทยาลัยมุ่งให้ความสำคัญกับด้านนี้เป็นอย่างมาก โดยการเข้าดูงานในครั้งนี้อาจนำไปสู่การร่วมมือระหว่างกันในอนาคตได้

ทั้งนี้ บริษัท เอ็มอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่เป็นผู้นำในด้านการแปรรูปโลหะภัณฑ์ขนาดใหญ่ โดยมีเครื่องจักรที่หลากหลาย สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ตั้งแต่งานเชื่อม ประกอบ, งานเชื่อมพอกผิวแข็ง,งานพ่นทราย,ทำสี, งานกลึง, กัด,ไส, เจียรนัย, เจาะ,คว้านรู งานประกอบเพื่อทดสอบระบบการทำงานเสมือนหน้างานจริง และงานติดตั้งเครื่องจักร ทำให้บริษัท เอ็มอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่สามารถผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลได้อย่างครบวงจร

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

More from my site