วันที่ 10 มกราคม 2563 อาจารย์​ราชพล​ ไชย​พันธ์​ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างจักรกลหนัก วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ได้เดินทางไปมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและยารักษาโรคให้กับบ้านเมตตา นครราชสีมา เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ โดยเปลี่ยนจากการเป็นผู้รับ…มาเป็นผู้ให้ เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการทำประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม

นอกจากนี้ อาจารย์และนักศึกษา จากสถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน ได้สนับสนุนน้ำดื่มราชมงคลอีสาน จำนวน 40 แพ็ค โดยมี อาจารย์ปริญญา กิตติสุทธิ์ เป็นผู้แทนมอบแก่ คุณประวาลย์ กาลคลอด พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 รฟท.นครราชสีมา เพื่อแจกจ่ายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดย รฟท.นครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม “พาน้องนั่งรถไฟ” ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ให้เด็กขึ้นรถไฟฟรีจำนวน 350 คน เส้นทางไป-กลับ โคราช-โนนสูง สำรองที่นั่งได้ที่ 044-246436

และในส่วนของศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ และร่วมสนับสนุนของรางวัลเนื่องในวันเด็กแห่งชาติให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ซึ่งจะมีการจัดงานขึ้นในวันที่ 11 มกราคม ด้วยเช่นกัน

จิตสุภา ประหา /ข่าว

More from my site