นักศึกษาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ฝึกปฏิบัติงานวางรางและปรับมิติทางรถไฟ ณ ศูนย์หนองระเวียง มทร.อีสาน ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนรู้เกิดความชันเจนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด มหาวิทยาลัยจึงได้เตรียมผู้เชี่ยวชาญรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานจริงมาให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ โดยมหาวิทยาลัยพร้อมการันตีว่า “ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง จบแล้วมีงานทำแน่นอน เพราะสามารถทำงานได้จริงทุกคน”

จิตสุภา ประหา /ข่าว

More from my site