วันที่ 3 มกราคม 2563 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงบประมาณ นำโดย นางเยาวลักษณ์ จำปีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ พร้อมคณะ ในการมาให้นโยบายพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก่ มทร.อีสาน ณ ห้องประชุมแคแสด สำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย มทร.อีสาน

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

More from my site