วันที่ 3 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระยุทธ สืบสุข ผู้ช่วยอธิการบดี นางจันทนา เอี่ยมสว่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์ภานุมาส เรืองทิพย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มทร.อีสาน มอบของขวัญปีใหม่ จากการสนับสนุนของบุคลากร มทร.อีสาน ให้กับบุรุษไปรษณีย์ ไปรษณีย์นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มทร.อีสาน เนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อส่งมอบความสุขและเป็นกำลังใจในการทำงานสำหรับปี 2563

ยุพาพรรณ คนกระโทก /ข่าว – ภาพ
จิตสุภา ประหา /เรียบเรียง

More from my site