ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สนับสนุนน้ำดื่มให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ในการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 2562 – 2 มกราคม 2563

More from my site