ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มทร.อีสาน มอบน้ำดื่มสนับสนุนจุดบริการประชาชน ต.หนองระเวียง

ศูนย์อนุรักษ์และพัฒน […]