ผลงานจาก นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ “การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตีเกลียวเส้นไหม” คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงงานวิศวกรรม ระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนา […]

ปชช. บ้านนางเหริญ ปักธงชัย เตรียมเฮ คณะวิศวกรรมฯ มทร.อีสาน นครราชสีมา ส่งทีมลงพื้นที่สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

วัน​​ที่ 30 มกราคม 2 […]

อธิการบดี มทร.อีสาน ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดี 9 มทร. ร่วมผลักดัน CWIE ส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน กับ อว. และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีก 10 หน่วยงาน

วันที่ 30 มกราคม 256 […]

มทร.อีสาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ – ผังแม่บทครั้งใหญ่ เน้นเดินเท้า ในบรรยากาศธรรมชาติ รับ Green university และการจัดงาน Thailand Biennale Korat 2020

ผศ.ดร.นิคม บุญญานุสิ […]

นศ.คณะศิลปกรรมฯ มทร.อีสาน แปลงโฉมบรรจุภัณฑ์เดิม ๆ เพิ่มไอเดียให้โดนใจ คว้า 5 รางวัลรวด จากโครงการค่ายศิลปะโตโยต้า

นักศึกษาสาขาการออกแบ […]

มทร.อีสาน ส่งนักศึกษาการตลาดเข้าเป็นทีมพัฒนาร้าน Smart โชวห่วย ลุยปรับภาพลักษณ์ร้านค้าปลีกเมืองโคราชและสูงเนินด้วยระบบเทคโนโลยี

วันที่ 27 มกราคม 256 […]