สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงกล่าวชื่นชมบุคลากรและนักศึกษาของ มทร.อีสาน ใน “โครงการฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ยั่งยืน ตำบลหัวทะเล”

ตามที่เกิดเหตุอุทกภั […]

สถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน จัดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 นครราชสีมา

วันที่ 21 กันยายน 25 […]

นศ.จิตอาสาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ร่วมใจพัฒนาพื้นที่โครงการส่วนพระองค์ในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันที่ 21 กันยายน 25 […]

นศ.สาขาการตลาด และ นศ.โปรแกรมการจัดการธุรกิจค้าปลีก อบรมสานสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ Work Based Education สู่นวัตกรรม เตรียมความพร้อมออกฝึกประสบการณ์ในสถานสถานประกอบการ

วันที่ 18 – 19 กันยา […]

อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11

ขอแสดงความยินดีกับ ด […]

มทร.อีสาน ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร เตรียมจัดตั้งแหล่งการศึกษาใหม่ในจังหวัด ภายใต้ชื่อ มทร.อีสาน วิทยาเขตมุกดาหาร

วันที่ 17 กันยายน พ. […]