สถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน หารือบริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เตรียมสร้างห้องทดสอบชิ้นส่วนระบบราง

วันที่ 1 ธันวาคม 256 […]

เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563

สาขาวิศวกรรมพลังงานแ […]

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ร่วมกับสถาบันระบบราง มทร.อีสาน และ บ.TPI วิจัยการเสียหายของล้อจักรในการขนส่งสินค้า

วันที่ 26 พฤศจิกายน […]

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์-ฮิตาชิ แอร์คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเทคโนโลยีด้านเครื่องปรับอากาศให้แก่นักศึกษา

วันที่ 26 พฤศจิกายน […]

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.อีสาน เข้าติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านระบบรางและการบิน ของ มทร.อีสาน ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

วันที่ 25 พฤศจิกายน […]

มทร.อีสาน ส่งทีมนักศึกษาร่วมบันทึกเทปการแสดงศิลปะพื้นบ้าน ณ สถานี ททบ.5 เตรียมออกอากาศในการจัดงาน 25 ปี “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2563”

วันที่ 23 พฤศจิกายน […]