วันที่ 27 ธันวาคม 2562 มทร.อีสาน นำโดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมด้วยคณะบริหารมหาวิทยาลัย เดินหน้ามอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่แด่ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รวมถึง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลสิขเรศสีมา นายอภินันท์ เผือกผ่อง และ นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นชื่นมื่น พร้อมเป็นโอกาสอันดีที่ได้กระชับสัมพันธไมตรีระหว่างหน่วยงานจังหวัดกับมหาวิทยาลัยอีกด้วย

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

More from my site