วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และนางสาวสมพร อินบุญเชิด หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เข้าร่วมโครงการเตรียมพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปี2563 ณ หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า400คน

More from my site