วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา จัดทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563 โดยพิธีจัดขึ้น ณ อาคารกลาง ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน ซึ่งอาคารในพื้นที่ดังกล่าว จะใช้เป็นสำนักงานและสถานที่ทำการจัดการเรียนการสอนหลักของ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ซึ่งมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนอย่างสูง ทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการในสาขาวิชาต่างๆ ที่พร้อมรองรับการขยายตัวในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ของ มทร.อีสาน ทั้งนี้ในโอกาสเดียวกันนี้ วิทยาลัยนวัตกรรรมวิชาชีพ ยังได้เดินสายส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ด้วยของขวัญไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กว่า 18 หน่วยงานซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและมิตรภาพ

ข่าวจาก วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ