วันที่ 20 ธันวาคม 2562 มทร.อีสาน ร่วมกับ เทศบาลนคร นครราชสีมา จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ อาคารหอพักนักศึกษา มทร.อีสาน โดยมีรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงบุคลากรและนักศึกษาของ มทร.อีสาน เข้าร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้ โดยได้มีการจำลองสถานการณ์การเกิดเหตุเพลิงไหม้และการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในอาคารสูง ทั้งนี้การฝึกซ้อมดังกล่าวได้สำเร็จไปด้วยดี ทุกคนสามารถนำทักษะความรู้จากการอบรมในโครงการมาใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยนักศึกษายังได้เรียนรู้วิธีการป้องกันและเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ