มทร.อีสาน เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว พุ่งทะยานสู่อันดับที่ 506 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 29 ของประเทศ

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไข […]