วันที่19 ธันวาคม 2562 อาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ธนโชติ ศิริรักษ์ หัวหน้างานกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ในฐานะประธาน ทปอ.มทร. ร่วมงานแถลงข่าวและการประชุมจับสลากเเบ่งสายการเเข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “The Sun Games 2020” ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วย ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม รองประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และคุณสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “The Sun Games” ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ณ สนามแข่งขันภายในมหาวิทยาลัยรังสิต และสนามต่าง ๆ เครือข่ายจังหวัดปทุมธานี โดยมีสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120 สถาบัน พร้อมด้วยนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประมาณ 25,000 คน

สรวิศ ต.ศิริวัฒนา /ข่าว
ขอบคุณภาพจาก มหาวิทยาลัยรังสิต

More from my site