วันที่ 18 และ 20 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
มทร.อีสาน ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งวันที่ 18 ธันวาคม ได้มีพิธีเปิดการประชุมฝึกซ้อมแผนป้องกันฯ และได้มีการประชุมวางแผนการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี หน่วยงานทุกภาคส่วนและเทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมประชุม และสำหรับวันที่ 20 ธันวาคม จะจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการจำลองสถานการณ์แบบเสมือนจริง ณ หอพักนักศึกษา มทร.อีสาน ทั้งนี้โครงการจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ถูกต้องแก่ประชาชนในเขตเทศบาล รวมถึงบุคลากรและนักศึกษา มทร.อีสาน ซึ่งการให้ความรู้ถือเป็นวิธีหนึ่งที่จะเตรียมความพร้อมให้ทุกคนสามารถรับมือกับสถานการณ์จริงได้อย่างไม่ตื่นตระหนก อันจะช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายในรูปแบบดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

จิตสุภาประหา /ข่าว
พลกฤต จารัตน์ /ภาพ