วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพได้จัดการเรียนรู้ระบบงานทาง (track work) ในสถานประกอบการ โดย อ.สิทธิศักดิ์ พันสุระ อ.ชานนท์ บุนนท์ อ.พิตินันท์ วสันตเสนานนท์ และ อ.ราชพล ไชยพันธ์ ได้นำนักศึกษาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เข้าเรียนรู้ระบบงานเชื่อมแบบเทอร์มิท และแบบแฟรชบัท ในภาคสนาม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนปฏิบัติในการปฏิบัติงานในทางเปิดที่ชุมทางสถานีรถไฟหนองปลาดุก รวมไปถึงการเรียนรู้หลักการวางราง การอัดหิน สำหรับการสร้างทางใหม่สำหรับทางรถไฟรางคู่สายใต้ที่สถานีรถไฟหนองปลาไหล ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในบริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอส เอ็นยิเนียริ่ง (1964) จำกัด ถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาในครั้งนี้

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ /ข่าว – ภาพ