วันที่ 11 ธันวาคม 2562 มทร.อีสาน ร่วมกับ มูลนิธิบัวหลวง จัดนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงสัญจร ณ หอศิลป์ตะโกราย มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดนิทรรศการ โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการรบดี มทร.อีสาน กล่าวต้อนรับ และมีนายอภิชาต  รมยะรูป  กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิบัวหลวง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการในครั้งนี้

โดยภายในพิธีเปิดนิทรรศการมีการบรรยายพิเศษ “การอนุรักษ์เชิงป้องกันงานศิลปะ” จาก อาจารย์ขวัญจิต  เลิศศิริ ข้าราชการบำนาญ กรมศิลปากร และได้นำผลงานที่ชนะการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ปี 2562 และผลงานที่คณะกรรมการคัดเลือกให้ร่วมแสดง จำนวนกว่า 50 ภาพ มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงสัญจรที่หอศิลป์ตะโกรายอีกด้วย

สำหรับจิตรกรรมบัวหลวง เป็นกิจกรรมที่มูลนิธิบัวหลวงได้จัดขึ้น โดยมีการประกวด “จิตรกรรมบัวหลวง” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ด้วยเล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย และมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนถาวร ตลอดจนสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่จำนวนมากที่มีทักษะ แนวคิด และความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานด้าน จิตรกรรมเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและมีคุณค่า และมีโอกาสขึ้นเวทีแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นับได้ว่า “จิตรกรรมบัวหลวง” เป็นสถาบันศิลป์ที่ได้รับการยอมรับจากวงการศิลปะว่าเป็นเวทีประกวดการวาดภาพที่ได้มาตรฐาน ศิลปินที่ได้รับรางวัลจากจิตรกรรมบัวหลวงหลายท่านมีฝีมือเป็นที่ประจักษ์และมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ บางท่านได้รับเกียรติสูงสุดในฐานะศิลปินแห่งชาติ ในขณะเดียวกันรางวัลจิตรกรรมบัวหลวงก็ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นรางวัลที่มีเกียรติและมีมาตรฐานสูง

ประเภทของงานจิตรกรรม

ประเภทจิตรกรรมที่จัดประกวดมี 3 ประเภท ได้แก่

1. จิตรกรรมไทยแบบประเพณี 

เป็นงานจิตรกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด กลวิธี การเขียนด้วยสีฝุ่น และการเตรียมพื้นแบบโบราณ และเรื่องราวเนื้อหาสาระที่ดำรงภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

 2. จิตรกรรมไทยแนวประเพณี

เป็นงานจิตรกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด กลวิธี และ เรื่องราวเนื้อหาสาระที่ดำรงภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีมาพัฒนา สร้างสรรค์ใหม่ให้เข้ากับสมัยนิยม

 3. จิตรกรรมร่วมสมัย

เป็นงานจิตรกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด กลวิธี และเรื่องราวเนื้อหาสาระที่มีการแสดงออกอย่างอิสระเสรี

ทั้งนี้ มทร.อีสาน ในโอกาสที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนโครงการโคราชเมืองแห่งศิลปะ หรือ Thailand Biennale Korat 2020 ที่จังหวัดนครราชสีมา จะเป็นเจ้าภาพจัดงานในช่วงเดือนมีนาคม ปี 2563 การที่ มทร.อีสาน ได้ร่วมมือกับ มูลนิธิบัวหลวง นำผลงานจิตรกรรมเหล่านี้ มาร่วมจัดแสดงที่โคราชก็นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนทางด้านศิลปะของนครราชสีมาได้ จึงขอเชิญชวนร่วมรับชมผลงานจิตรกรรม ในนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงสัญจร ซึ่งจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ หอศิลป์ตะโกราย มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 10.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันจันทร์

จิตสุภา ประหา /ข่าว
พลกฤต จารัตน์ /ภาพ

More from my site