มทร.อีสาน ร่วมกับ มูลนิธิบัวหลวง จัดนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงสัญจร นำผลงานจิตรกรรมที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศร่วมจัดแสดงกว่า 50 ผลงาน ณ หอศิลป์ตะโกราย มทร.อีสาน นครราชสีมา

วันที่ 11 ธันวาคม 25 […]

มทร.อีสาน สรุปภาพรวมโครงการนวัตกรรมและภูมิปัญญาอีสานเพื่อสร้างคุณค่า และศักยภาพของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่ 11 ธันวาคม […]