วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์จากสถาบันระบบราง มทร.อีสาน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียยนการสอนด้านระบบขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมการบินของ มทร.อีสาน พร้อมทั้งได้มีการหารือเกี่ยวกับโครงการเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต ทั้งนี้ มทร.อีสาน ได้นำเยี่ยมชมศูนย์ฝึกระบบรางของมหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ที่ มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง พร้อมได้แนะนำชุดเครื่องมือและกระบวนการเรียนการสอนให้แก่คณะดูงานในครั้งนี้ด้วย

จิตสุภา ประหา /ข่าว

More from my site