วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน ได้ต้อนรับคณะผู้แทน ออกญา ดร.ตรี เภียบ จากบริษัท ตรี เภียบ กรุ๊ป จำกัด ประเทศกัมพูชา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าถวายทุนการศึกษา จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจากประเทศกัมพูชาที่มาศึกษาต่อ ณ มทร.อีสาน ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของมหาวิทยาลัยฯ โดยในการนี้คณะผู้แทน ได้นำขันเงินแท้ จำนวน 1 คู่ มาเตรียมความพร้อม สำหรับทูลเกล้าถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย

จิตสุภา ประหา /ข่าว

More from my site