ปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ พร้อมส่งมอบธงเจ้าภาพให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานในครั้งต่อไป

วันที่ 5 ธันวาคม 256 […]

มทร.อีสาน ต้อนรับ คณะผู้แทนจากบริษัท ตรี เภียบ กรุ๊ป จำกัด ประเทศกัมพูชา ในการหารือเตรียมความพร้อมเข้าเฝ้าฯทูลเกล้าถวายทุนการศึกษา แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 4 ธันวาคม 256 […]