บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ Green Impact คลิก.. พลิกประเทศ กับการประกวดรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยมีผลงานของนักศึกษาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 14 ทีม สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานทั้งหมด 10 ทีม และสามารถกวาดรางวัลที่ 1 – 3 มาครองได้ทั้งหมด โดยประเภทการประกวดผลงานนักศึกษา รางวัลชนะเลิศได้แก่ กลุ่มลิปสติกลดความอยากในการสูบบุหรี่ ประกอบด้วย นายเมธัส ตั้งจิตเจษฎา นางสาววิมลสิริ อุดมธรรมกิจ และนางสาว มาริสา กรุงศรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มเครื่องตัดต้นลำพัน ประกอบด้วย นางสาวนวลอนงค์ บุญปลื้ม นางสาวภาวิณี คำพะนา และนางสาวสุพัตตรา เปนะนาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มโครงการ Fruit crackers ประกอบด้วย นางสาวปพิชญา บุญตาม นางสาวศิริณญา กรึมกระโทก และนายอัครพนธ์ ปิ่นสันเทียะ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ที่สามารถคว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดผลงานในครั้งนี้

ข้อมูล: สาขาวิชาการตลาด, เพจ พลิกประเทศ.com, http://ba.rmuti.ac.th/index.php/component/k2/item/312-green-impact
ข่าว/เรียบเรียง : อติโรจน์

More from my site