เปิดนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ปี 2562 มทร.อีสานจัดยิ่งใหญ่ รวบรวมความรู้ด้านทรัพยากรไทยจากหน่วยงานทั่วประเทศมาจัดแสดง

วันที่ 29 พฤศจิกายน […]